Hvordan strikke Villmarksgensere for nygynnere del 4. Bol, montering og vask🐾🌲 How to knit the Wilderness sweaters for beginners part 4. The yoke(English below)

I den fjerde delen av dette lille kurset skal jeg skrive om hvordan du strikker bærestykket, monterer og vasker plagget. Jeg syns alltid at bærestykket er det morsomste å strikke! Det er veldig mange som strikker stramt på mønster, så det kan være nødvendig at du øker pinnestørrelse. Jeg øker alltid til pinne 7 på mønster, men dette er individuelt. Det kan være lurt å sjekke strikkefastheten på mønsteret nederst på bolen for å se om det er nødvendig å bytte pinnestørrelse på bærestykket.

Hvordan få mønsteret mitt foran på genseren 

Begynnelsen på runden er bak venstre ermet. Så for å finne ut av hvor du må begynne for å få mønsteret midtstilt må du først markere midt foran på genseren. 

Den aller enkleste måten å få mønsteret midtstilt er å markere hver eneste maske som skal strikkes i mønsterfarge fra midt foran på genseren og helt frem til du kommer til omgangens begynnelse. 

Rapporten er på 6 masker så da markerer du en masker, teller 5 og marker den 6 masken, teller 5, markerer den 6 masken osv helt frem til du kommer til omgangens begynnelsen. Nå vet du nøyaktig  hvilken maske som først skal strikkes i mønsterfarge. 

Når du strikker labbene gjør du det samme. Rapporten er på 16 masker så da markerer du 16 masker midt foran, marker 16 masker igjen osv. til du kommer til omgangen begynnelse. 

Hvordan felle jevnt fordelt

Etter du har strikket ferdig første del av diagrammet skal du felle jevnt fordelt. (Det finnes apper du kan bruke for å gjøre dette enklest mulig hvis du foretrekker det.) 

Jeg gjør det slik= 

Hvis jeg har 200 masker på pinnen og skal felle 40 masker deler jeg 200 på 40. Da får jeg 5. det betyr at jeg skal felle hver 5 maske. Da begynner jeg med å strikke 4 masker. Feller. Den masken jeg nå har på høyre pinne telles som 1 maske siden det var forrige maske du felte, og ikke den du nå har på pinnen. Så da teller jeg 1(den du har på pinnen), 2, 3, 4 og fell femte maske. Gjenta. 

HVis du får opp at du skal felle for eks hver 4,3 maske så kan det være lurt notere seg hvor mange masker du har telt med en radteller. 

Du kan også bruke maskemarkører å markere hver 5 maske så du vet nøyaktig hvor du skal felle, og du slipper å telle under felling. Dette tar litt lenger tid, men da er du sikker på at du feller riktig antall. 

Hvordan tvinne tråder og felle i diagram

Når du strikker labbene kan trådene bli veldig lange på innsiden. Jeg pleier normalt ikke tvinne trådene så ofte når jeg strikker med lopigarn fordi det tover seg godt på innsiden av genseren, men bak(og mellom) labbene blir avstanden så lang at her er det et must. Det er like basic som det høres ut. Du skal bare lage en liten sturr bak så tråden holder seg inntil(slik som bildet viser)l. Pass på å stram litt til når du strikkere videre med garnet du har hentet opp. Hvis tråden blir for løs kan den bli synlig på utsiden av genseren.

Når du strikker labbene skal du felle i diagram. En “V” representerer 1 maske så da strikker du bare disse to maskene sammen. tadaa så enkelt var det.

Nå strikker du ferdig genseren:D

Sy sammen under ermene 

Nå setter du maskene under ermet over på 2 strømpepinner (6 mm). Jeg pleier å hente opp 2 masker i hver side slik at det ikke skal bli hull. Så vrenger du genseren og feller sammen under ermene fra vrangen. Er du usikker på hvordan du gjør dette kan du søke på “Three needle bind off” på youtube. Når du syr inn tråder etterpå må du bruke litt tråd og “tette igjen” hvis det er hull. Sy inn løse tråder. 

Skylle opp nystrikkede plagg

Nystrikkede plagg som er strikket i ull (Ikke super wash) skal skylles opp etter de er strikket ferdig. 

Det er flere grunner til det. Nystrikkede gensere er veldig stive og ubehagelige å ha på. Mønsteret er også ofte litt bulkete. Etter vask “slapper” fibrene av og ullen blir mykere og mønsteret blir helt jevnt. Når ullen er våt har du også mulighet til å strekke til i fasong. Jeg pleier å strekke ut bærestykket slik at det blir helt jevnt. 

Garnet kan også inneholde rester av overflødig farge som er lurt å få ut.

Jeg pleier å legge genseren i en bøtte eller i badekaret i lunkent vann. Så klemmer jeg alle luften ut av genseren. Deretter lar jeg den renne litt av seg og klemmer det overflødige vannet ut av genseren. Til slutt legger jeg genseren på et håndkle og ruller håndkle til en pølse. Jeg pleier å gjøre dette et par ganger(med nytt håndkle) før jeg til slutt tørker genseren flatt. Man tørker ullplagg flatt fordi våt ull strekker seg, noe som er ganske kjekt å vite hvis du faktisk vil ha den lenger enkelte steder. Alafosslopi bruker litt tid på å tørke, så hvis du har et varmt badegulv kan du tørke den der. 

Gratulerer! Du har nå strikket din aller første genser:D

How to knit the Wilderness sweaters for beginners part 4. The yoke🌲🧶🐾

How to get the pattern on the mid front of the sweater 

The beginning of the round is behind the left sleeve. So to find out where you need to start to get the pattern centered, you place a marker on the middle of the front piece.

The easiest way to get the pattern centered is to put a marker on every single stitch to be knit in color from the center until you get to the beginning of the round. The chart is comprised of  6 stitches so you place a marker mid front, count 5 and mark the sixth stitch, count 5, mark the sixth stitch etc until you get to the beginning of the round. Now you know exactly where to start in the chart. Use the same method when you knit the paws.

How to decrease evenly

After you have finished knitting the first part of the chart, you decrease evenly. (There are apps you can use to make this easier if you prefer that.)

I do it this way:

If I have 200 stitches on the needle and are going to decrease 40 stitches I divide 200 by 40. Then I get 5. That means I have to decrease every fifth stitch. I start knitting 4 stitches. I decrease 1. The stitch I now have on the right needle counts as 1. So then I count 1 (the one you have on the needle), 2, 3, 4 and decrease the fifth stitch. Repeat.

You can also mark every fifth stitch so you know exactly where to decrease and you don’t have to count during the round. 

How to catch floats behind the paws 

The thread behind the paws can get long, so twist the yarn behind the paw when you knit. Give the thread a little tug. If the thread becomes too loose, it may become visible on the outside of the sweater.

When knitting the paws you need to decrease as shown in the chart. A “V” represents 1 stitch so you just knit these two stitches together. 

Now you finish the sweater: D

Knit together under the sleeves

Now put the stitches under the sleeve onto two DPNs (6 mm). I usually pick up 2 stitches on each side to prevent holes. Then you twist the sweater and knit together  under the sleeves. If you are not sure how to do this, you can search for “Three needle bind off” on youtube. Sew inn all the loose threads.

Blocking 

Garments that are knitted in wool should be washed before use.

Newly knit sweaters are very stiff and uncomfortable to wear. The colourwork is also often a bit bulky. After washing, the fibers relax and the wool becomes softer and the colourwork becomes flat and even. When the wool is wet you also have the opportunity to stretch the sweater into shape. The yarn can also contain remnants of excess dye.

I usually put the sweater in a bucket or in the tub in lukewarm water. Then I squeeze all the air out of the sweater so the sweater gets completely wet. Then I squeeze the excess water out of the sweater. Finally, I put the sweater on a towel and roll the towel. I usually do this a couple of times (with a new towel) before finally drying the sweater flat. You dry woolen garments flat because wet wool extends, which is quite nice to know if you actually want it longer in some places. 

Congratulations! You have now finished your first sweater! 😀

Hvordan strikke Villmarksgenseren for nybegynnere del 3. Ermer. 🌲🐾 How to Knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 3. Sleeves(English version below). 🌲🐾

I del 3 av kurset mitt skal jeg skrive om hvordan du enklest mulig strikker ermer. Ermer er noe mange syns er litt kjedelig å strikke, inkludert meg. Jeg gleder meg bare til å begynne på bærestykket og vil helst ha dem unnagjort!😂  Som regel strikker jeg bol først, også ermer, men hvis jeg skal teste ut et nytt mønster eller en ny fargekombinasjon begynner jeg som regel på ermet først slik at det blir mindre å ta opp hvis jeg ombestemmer meg. 

Vrangbord på ermene. 

Du begynner med å ta frem strømpepinner i størrelse 4,5 mm. Strømpepinner blir også kalt settpinner, og på engelsk heter de DPN`s(kort for double pointed needles). Det første du gjør er å legge opp masker. Et sett med strømpepinner består av 5 pinner der du skal legge opp masker fordelt på 4 pinner og bruke den femte pinner til å strikke med. Det er såpass få masker nederst på ermene til Villmarksgenseren at jeg pleier å bruke kun 4 pinner på vrangborden (jeg legger opp på 3 masker og bruker den fjerde til å strikke med). 

Det er to ulike måter å legge opp masker på strømpepinner. Du kan enten legge opp alle på en pinne og fordele dem på 3 pinner etterpå, eller du kan legge opp maskene jevnt fordelt på pinnene med en gang. Jeg pleier å legge opp maskene jevnt fordelt med en gang. 

Ermet strikkes rundt og rundt, slik som bolen. Pass på at ingenting har snurret seg før du begynner! De første rundene er litt seige! her flyr ofte pinnene litt rundt og det føles litt kaotisk, men det blir bedre etterhvert😄  Når du er ferdig med å strikke maskene på en pinne, strikker du bare videre på neste pinne. Pass på å stram litt til når du begynner å strikke på en ny pinne. Det har lett for å bli litt løst i overgangene og det vil man helst unngå. Fortsett rundt og rundt til vrangborden måler riktig lengde. 

Økninger etter vrangbord 

Når du er ferdig med å strikke vrangborden skal du både skifte pinnestørrelse og øke masker. 

Dette gjør du ved å strikke maskene over på strømpepinner 6 mm samtidig som du øker det maskeantallet som er oppgitt i oppskriften jevnt fordelt. Her må du strikke over maskene på 4 pinner (og ikke 3 som på vrangboden) ettersom det kommer flere masker på pinnen. Du øker masker ved å løfte opp den lille “broen” mellom to masker og strikker denne vridd. Det er viktig at du stikker masken vridd slik at den får en liten “snurr” for å unngå hull i strikketøyet. Er du usikker på hvordan du øker masker kan du søke på “make 1” på youtube. 

Mønsteret nederst på ermene. 

Strikk mønster nederst. Det kan være litt krunglete å strikke mønster med strømpepinner og det har lett for å bli litt stramt. Pass på at trådene på innsiden ikke blir for stramme. Prøv på underveis. Syns du det er litt forvirrende å strikke mønster kan du bruke en post-itlapp og dekke over de radene du ennå ikke har strikket. Flytt post-itlappen oppover for hver runde. 

Økninger. 

Etter mønsteret skal du begynne å øke masker. Maskene skal økes under ermet slik at de blir mindre synlige. Begynn med å markere den midterste masken under ermet (første masken på runden). Du skal nå øke en maske på hver side av denne masken( to masker økt) hver 8 runde til du får oppgitt maskeantall. Jeg pleier å bruke høyre og venstrevendte økninger. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette kan du søke på “make 1 left” og “make 1 right” på youtube. Youtube er en nybegynners beste venn når det kommer til strikking, men man må vite hva man skal søke på. Etterhvert som du får litt fler masker på strømpepinnene kan du skifte til en liten rundpinne 6 (40 cm lang). Strikk ermet til oppgitt, eller ønsket, lengde😄

Her har jeg strikket vrangbord, økt masker etter vrangbord, strikket mønster og begynt økningen.

Sett ermene inn på bolen. 

Mange tror at det er supervanskelig å sette ermene over på bolen. Det er helt vanvittig enkelt! Genseren ser slik ut= Erme, front, erme, rygg. Begynnelsen av runden er bak venstre ermet.

Slik gjør du= Når du har strikket ferdig ermet setter du oppgitt antall masker, fra undersiden av ermet, på en tråd slik som bildet viser.

Ermet er ferdig strikket og masker er satt av til ermehull.

Ta frem bolen og sett oppgitt antall masker på en tråd. Strikk deretter over ermet på samme pinne som bolen.

Masker fra ermer og bol er satt av. Ermet er nå klart for å strikkes over på samme pinne som bolen.
Nå er det bare å strikke i vei!

Nå strikker du videre til andre siden av bolen og sette oppgitt antall masker på en tråd. Strikk over neste ermet på samme måte og strikk videre til du du kommer til begynnelsen av runden.

I neste innlegg skal jeg skrive om hvordan du strikker bærestykket. 

Tada! Nå er begge ermene strikket på. Begynnelsen av runder er bak venstre ermet.

ENGLISH VERSION

How to Knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 3. Sleeves. 🌲🐾

In part 3 of my course, I will write about how to knit sleeves as easily as possible 😀 

Rib on DPNs (Double pointed needles).

The first thing you do is to cast on stitches on Double pointed needles 4,5 mm. A set of DPNs consists of 5 needles where you cast on stitches spread across 4 needles and use the fifth needle to knit with. There are so few stitches at the bottom of the sleeve on this design that I usually use only 4 needles on the rib (I divide the stitches on 3 needles and use the fourth to knit with).

There are two different ways to cast on stitches on DPNs. You can either cast on the stitches on one needle and divide the stitches into 3 needles afterwards, or you can cast on evenly on the needles. I usually cast on the stitches evenly distributed right away.

The sleeves are knitted in the round. Make sure nothing is twisted before you begin to knit! The first few rounds are a little tough! here the needles often fly around a bit and it feels a bit chaotic, but it gets better after a few rounds😄 When you finish knitting the stitches on one needle, you just continue to knit the stitches on the next needle (and so on). Be sure to tighten slightly when you start knitting on a new needle so you don’t get any loose stitches in the transitions between the needles.

Continue to knit the rib until the rib measures the correct length.

Increases after the rib. 

After knitting the rib, you will need to change both the size of the needles and increase stitches evenly.

You do this by knitting the stitches over on 6 mm DPN needles while increasing the number of stitches indicated in the pattern. Now you have to knit over the stitches on 4 needles (and not 3 as you did on the rib) as there are more stitches on the needle. You increase stitches by using the method “make 1”. If you are not sure how to increase stitches, you can search for «make 1» on youtube.

Colourwork on the bottom of the sleeves. 

Knit the chart. Knitting patterns with DPNs can be a bit tricky and it is easy to knit a little tight. Make sure the threads on the inside do not get too tight. If you find it a little confusing to knit colourwork, you can use a post it note and cover the rows you have not yet knitted. Move the post it note upward for each round.

Increases.

After you have finished the colourwork, start increasing stitches. The stitches should be increased under the sleeve to make them less visible. Begin by placing a marker at the first stitch on the round. You should now increase a stitch on each side of this marked stitch every 8 rounds until you get the specified number of stitches. I use right- and left leaning increases. If you are unsure how to do this, you can search “make 1 left” and “make 1 right” on youtube. Youtube is a beginner’s best friend when it comes to knitting, but you have to know what to search for. As you get more stitches on the DPNs you can change to a small circular needle 6 mm(40 cm long). Knit the sleeve to the specified, or desired, length😄

Knit the sleeves over on the same needle as the body. 

Place the indicated number of stitches, from the inside of the sleeve, on a thread as shown in the picture.

Do the same on the body. Then knit over the sleeve on the same needle as the body.

Now you can knit to the other side of the body and do the same thing when you have knitted your second sleeve. The beginning of the round is behind the left shoulder. 

Tadaaa! 😀

In the next post I will write about how to knit the yoke.

Hvordan strikke Villmarksgenseren for nybegynnere del 2. Bol. (How to knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 2. English below )

Da er del 2 av kurset mitt i gang og idag skal jeg skrive om hvordan du strikker bolen, altså “kroppen” på genseren. men først skal jeg ta for meg hvordan du finner riktig størrelse. 

Hvordan finne riktig størrelse for deg? 

Når jeg skal finne riktig størrelse måler jeg rundt brystet og legger på mellom 7 og 10 cm for å finne riktig overvidde. Grunnen til det er at jeg syns at tettsittende ullgensere er veldig ubehagelig å ha på. Dessuten ønsker jeg at det skal være plass til litt klær under genseren. Skal du bruke genseren mye ute i regn og snø vil genseren også trekke seg sammen(dette gjelder kun ullgarn). så det er bedre at genseren er litt for stor, enn litt for liten. 

Strikker du genseren for trang sklir ofte genseren opp på bærestykket og du må hele tiden dra den ned, noe som kan bli et irritasjonsmoment. 

Og som jeg skrev i forrige innlegg= For at genseren skal bli riktig størrelse i forhold til oppgitt mål er det viktig at antall masker på 10 cm stemmer, også på mønsteret. Og derfor kan det hende du må øke pinnestørrelsen på mønsteret for at genseren ikke skal bli for stram 😀 

Størrelsene som er oppgitt er standardiserte. Alle kropper er forskjellige, og det er mulig du vil ha kortere eller lenger ermer og bol på din genser. Det er helt umulig å lage en størrelse som sitter perfekt på absolutt alle kroppsfasonger, så når du har blitt mer erfaren kan du trikse og mikse litt. Kanskje du vil ha en innsvinging i livet? Da kan du gå ned i pinnestørrelse midt på bolen slik at det blir strammere akkurat der. Med andre ord kan du bruke både maskeantall og pinnestørrelse (strikkefasthet) til å lage genseren akkurat som du vil. Men som helt fersk strikker er det lurt å holde seg til oppskriften. 

Hvordan legge opp masker. 

Jeg bruker metoden “long tale cast on” (søk på youtube hvis du er usikker på hvordan du gjør dette) når jeg legger opp masker. Dette er den mest vanlige metoden å legge opp masker på i Norge. Jeg pleier å beregne at en armlengde med garn er ca 50 masker. Så hvis jeg skal legge opp 200 masker beregner jeg 4 armlengder garn pluss litt ekstra for å være helt sikker på at jeg har nok garn til å legge opp før jeg lager en løkke, som er den første masken. Legg opp maskene på pinne 4,5 mm. Når jeg teller over antall masker teller jeg først 50, plasserer en markør, teller 50, plassere en markør osv. Teller man alt på en gang kommer man fort ut av telling, og spesielt hvis noen prøver å snakke til deg mens du teller. Alle strikkere  vet hvor irriterende det er😂

Syns du det er vanskelig å legge opp kan jeg gledelig fortelle at de fleste ferske strikker syns at dette er det aller vanskeligste med hele genseren. Obs! prøv å legg opp slik at du kan dra garnet frem og tilbake på pinnen, ikke for løst, men heller ikke for stramt. 

Vrangbord. 

Nå skal du begynne å strikke vrangbord. Hensikten med vrangbord er å lage en slags “strikk” nederst, men også at bolen ikke skal krølle seg. 

Genseren strikkes rundt og rundt så den første masken du skal strikke er den aller først masken du la opp. Pass på at maskene ikke har snurret seg på pinnen. Begynner du å strikke med snurr på maskene får du en slags kringle som er umulig å redde. I oppskiften på Villmarksgenseren skal man strikke 1 rett og 1 vrang maske. Rette masker er formet som en V, mens vrange masker er bare en omvendt rettmaske, og den har en slags “perle”. Mange nye strikkere syns vrangbord er vanskelig og litt forvirrende. Kjenner du at du mister all motivasjon av vrangbord strikker du den litt kortere enn det som står i oppskriften. 

Tips: Har du en tendens til å strikke veldig løse vrangborder kan du strikke “Vridd rett” eller “vridd vrang” for å gjøre vrangborden strammere. Jeg liker vrangbordene skikkelig stramme så jeg strikker ofte vridd vrang. 

Mønster

Etter vrangbord skal du skifte til pinne 6. Dette gjør du ved å strikke over maskene i glattstrikk på en rundpinne 6 mm. Glattstrikk betyr bare at du skal strikke kun rette masker. Og nå er du klar for diagram A. Diagrammet leses fra høyre mot venstre. Du kan legge en post it lapp over de radene du ennå ikke har strikket for å få bedre oversikt over hvor du er i diagrammet. Flytt post it lappen oppover etterhvert som du blir ferdig med en runde. 

Det finnes mange ulike metoder å strikke mønster på. Noen liker å ha trådene på pekepingene, mens noen liker å ha en i hver hånd. Søk på youtube på “fair isle knitting” eller “how to knit colourwork”. Finn den metoden som passer deg best. Det er veldig vanlig å strikke mye strammere med flere tråder, så prøv slapp av i hendene. Det kan også være lurt å øke pinnestørrelsen på mønster for å få riktig strikkefasthet. 

Vær konstant med hvor du har fargene. Den dominante fargen skal være nærmest strikketøyet slik at den blir fremhevet og “popper”. Bytter du på plassen på trådene vil resultatet bli ujevnt. Jeg pleier å ha et nøste liggende til venstre for meg, og et til høyre for meg slik at de ikke snurrer seg sammen. 

Hvis du er helt fersk og ikke helt har fått strikkingen inn i fingrene ennå anbefaler jeg at du dropper mønsteret nederst og strikker bol og ermer ensfarget slik at du får rettmaskene inn i fingrene før du begynner på mønsteret på bærestykket. 

Resten av bolen

Hurra! Du er nå ferdig med den slitsomme biten. Nå skal du kun strikke ensfargede rettmasker til bolen når oppgitt mål. Hos nye strikkere er det vanlig å miste masker, eller å lage nye masker på veien. Tell over at maskeantallet stemmer. Har du mistet masker uten å hente dem opp igjen må du ta en liten nål og en tråd med garn og hente masken. Sy deretter masken sammen med masken over og sy inn tråden på innsiden av genseren. Har du derimot klart å øke antall masker ved et uhell må disse felles ved å strikke masker sammen jevnt fordelt på neste runden. Man feller masker ved å strikke to masker sammen.

I neste post vil jeg fortelle Hvordan du skal strikke ermene.

How to knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 2

(Warning!i My english is not the greatest). Today I am going to write about how to knit the body, but first I will write a little bit about how you find the right size for you.

How to find the right size for you.

To find the right size, I measure around the chest and add between 7 and 10 cm. Choose the size that`s closest to the given number.  The reason is that I personally find tight-fitting wool sweaters uncomfortable to wear. Also, I want there to be a bit of space underneath the sweater so I can have room for clothes. 

 If you need to use the sweater a lot in the rain and snow, the sweater will also contract (this applies only if you use yarn made of wool). So it is better that the sweater is a little too big, than a little too small.

The sizes in the pattern are standardized. All bodies are different and you may want to have shorter or longer sleeves and body on your sweater. It’s impossible to create a size that fits perfectly on all body shapes, so when you’ve become more experienced you can use gauge and amount and stitches to make the sweater just as you like it. But as a beginner i would advise to follow the pattern.

How to cast on.

I use the «long tale cast on» method (search on youtube if you are unsure how to do this). Cast on stitches on needle 4.5 mm. 

If you find it difficult to cast on, I can happily say that most beginners think that this is the most difficult thing with the whole sweater. 

Rib.

The purpose of the rib is to make it elastic, but also to prevent the body from curling. 

The sweater is knitted in the round so make sure that nothing is twisted before you join in the round. If you start knitting with twists on the stitches you get a kind of “pretzel” that is impossible to save. 

The rib consists of one knit stitch and one purl stitch. Knit stitches are shaped like a V, while purl stitches are just a reverse knit stitch, and it`s shaped like a «pearl». Many beginners finds the rib difficult and a bit confusing. If you feel a lack of motivation while knitting the rib you can knit it a bit shorter then the pattern calls for. 

Chart A 

After you are finished with the rib you only knit knit stitches. Change to needle 6 and increase 6 stitches evenly. You increase stitches by using the method “make 1” (if you don’t know how to do this search on youtube). 

You are now ready for chart A. The chart is read from right to left. You can put a post it note over the rows you haven’t knitted yet so you don’t get confused. As you finish a round, move the post it note upwards.

There are many different methods of knitting colour work. Some people like to have the threads on the left finger, while some like to have one in each hand. (Search YouTube for «fair isle knitting» or «how to knit stranded colorwork»). Find the method that suits you best. It is quite common to knit tighter with multiple threads, so try relaxing your hands. You may also want to increase the size of the needle to get the correct gauge.

Be consistent with where you have the threads. The dominant colour should be closest to the knitwear so that it is highlighted and «pops». If you change the place on the threads the result will be uneven.

If knitting is totally new to you I recommend that you skip the colour work on the bottom and knit the body to practise the knit stitch. 

The rest of the body

Hurray! You are now done with the hardest part. Knit until you have the correct length for your size. With beginners it’s common to lose stitches, or to make new stitches by accident. Count that the number of stitches are correct. If you have lost stitches without retrieving them, take a small needle and thread with the yarn and retrieve the stitch. Then sew the stitch together with the stitch above and sew the thread inside the sweater. If, on the other hand, you have increased the number of stitches by accident, you must decrease the added stitches evenly over the next round. You decrease stitches by knitting two stitches together.

In the next post I will tell you how to knit your sleeves.

Hvordan strikke Villmarksgenseren. Del 1: Garn og Pinner (english version below)

Hvordan strikke Villmarksgenseren for nybegynnere del 1. 

Da er del 1 av mitt lille kurs i å strikke Villmarksgenseren igang. jeg tenkte å begynne med valg av garn og pinner:D I morgen begynner jeg på bolen så da kan du ha garn og pinner klart:D  

Garn 

Som nybegynner er første genser et prosjekt som mest sannsynlig kommer til å få en del skjønnhetsfeil og det kan være greit å ikke blakke seg fullstendig. Mitt tips er at du bruker et rimelig garn på første genser og heller bruker litt penger på din andre genser 😀 Rimlige garn som fungerer ypperlig er Drops Eskimo eller Hobbygarn fra viking garn. 

Og noen garntips hvis du skal strikker mer: 

De garntypene jeg pleier å bruke til Villmarksgenseren er Alafosslopi, Blåne pelsullgarn eller Troll. Alafosslopi er et islandsk garn som inneholder dekkhår og underull, noe som gjør genseren vannavstøtende og helt perfekt til tøffe forhold. Troll og Blåne er også ypperlige garn til friluftsliv. 

Skal du kun bruke genseren inne kan du prøve et alpakkagarn= Børstet alpakka fra sandnes garn, bris fra viking garn, drops melody, pus fra DSA. 

Pinner: 

Nye strikkere strikker ofte enten veldig løst eller veldig stramt. Folk som strikker stramt foretrekker ofte metallpinner eller pinner laget av polert bjørk fordi garnet glir bedre på pinnen. Strikker du derimot løst er bambuspinner et bedre valg. Så du får nesten bare prøve deg frem og se hva du liker best 🙂

Ulike typer pinner: 

Det finnes et hav av ulike pinner, men frykt ikke! Hvilke pinner du trenger står i oppskiften. Det står også alltid at pinnestørrelse er veiledende. Og grunnen til det er at alle strikker forskjellig og man bruker pinnestørrelsen til å regulere hvor stor en maske blir. I oppskriften på Villmarksgenseren er det 13 masker på 10 cm og det betyr bare at du må bruke den pinnen som gir deg dette maskeantallet. Så om du strikker superstramt uten å regulere pinnestr får du en bitteliten genser. Det er også veldig vanlig å strikke mye strammere på mønster enn ensfarget strikk, så her må man ofte øke pinnestørrelse for å få riktig strikkefasthet. 

Syns du strikkefasthet var litt skremmende anbefaler jeg at du strikker din første genser også kan du bekymre seg over strikkefasthet til genser nr 2!

How to knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 1 😀 

This is part 1 of my little course in how to knit the Wilderness Sweater. I thought I would start basic with yarn and needles: D Tomorrow I start on the body so you can have yarn and needles ready: D

Yarn

As a beginner, the first sweater is a project that is likely to have some mistakes so my advice is to buy a affordable yarn and rather spend some money on your second sweater: D Drops Eskimo or Hobby yarn from Viking yarn is a good choice for your first wilderness sweater. 

Some yarn tips for your second sweater:

The yarn types I usually use for the Wilderness Sweater are Alafosslopi from Istex, Blåne and Troll from Hillesvåg Ullvarefabrikk. Alafosslopi is an Icelandic yarn that contains top and undercoat from the sheep. This makes the sweater water-resistant and perfect for tough conditions. Troll and Blåne are also great yarns for outdoor use.

If you are going to use the sweater indores you can try yarn made of alpakka = Brushed alpaca from sandnes yarn, bris from viking yarn, drops melody, Pus from DSA.

Needles:

Beginners often knit either very loose or very tight. People who knit tight often prefer metal needles because the yarn glides better on the needles. If you knit loose, bamboo needles are a better choice. so my advice is to try both and see what you like more.  

Different types of needles:

There are sooo many different needles , but do not fear! Which needles you need is written in the pattern. It`s important to mention that the needle size is only a suggestion. And the reason is that everyone knits differently and one uses the needle size to adjust the size of a stitch. In the pattern for the Wilderness Sweater there are 13 stitches of 10 cm and that just means that you have to use the needle size that gives you the correct gauge. So if you knit super tight without adjusting the needle size you get a tiny sweater. It is also very common to knit much tighter on colour work, so if that`s the case you have to increase the needle size when you knit colour work.

If you think  gauge was a little scary I recommend that you knit your first sweater and worry about the gauge when you start your second sweater 😀