Hvordan strikke Villmarksgenseren for nybegynnere del 3. Ermer. 🌲🐾 How to Knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 3. Sleeves(English version below). 🌲🐾

I del 3 av kurset mitt skal jeg skrive om hvordan du enklest mulig strikker ermer. Ermer er noe mange syns er litt kjedelig å strikke, inkludert meg. Jeg gleder meg bare til å begynne på bærestykket og vil helst ha dem unnagjort!😂  Som regel strikker jeg bol først, også ermer, men hvis jeg skal teste ut et nytt mønster eller en ny fargekombinasjon begynner jeg som regel på ermet først slik at det blir mindre å ta opp hvis jeg ombestemmer meg. 

Vrangbord på ermene. 

Du begynner med å ta frem strømpepinner i størrelse 4,5 mm. Strømpepinner blir også kalt settpinner, og på engelsk heter de DPN`s(kort for double pointed needles). Det første du gjør er å legge opp masker. Et sett med strømpepinner består av 5 pinner der du skal legge opp masker fordelt på 4 pinner og bruke den femte pinner til å strikke med. Det er såpass få masker nederst på ermene til Villmarksgenseren at jeg pleier å bruke kun 4 pinner på vrangborden (jeg legger opp på 3 masker og bruker den fjerde til å strikke med). 

Det er to ulike måter å legge opp masker på strømpepinner. Du kan enten legge opp alle på en pinne og fordele dem på 3 pinner etterpå, eller du kan legge opp maskene jevnt fordelt på pinnene med en gang. Jeg pleier å legge opp maskene jevnt fordelt med en gang. 

Ermet strikkes rundt og rundt, slik som bolen. Pass på at ingenting har snurret seg før du begynner! De første rundene er litt seige! her flyr ofte pinnene litt rundt og det føles litt kaotisk, men det blir bedre etterhvert😄  Når du er ferdig med å strikke maskene på en pinne, strikker du bare videre på neste pinne. Pass på å stram litt til når du begynner å strikke på en ny pinne. Det har lett for å bli litt løst i overgangene og det vil man helst unngå. Fortsett rundt og rundt til vrangborden måler riktig lengde. 

Økninger etter vrangbord 

Når du er ferdig med å strikke vrangborden skal du både skifte pinnestørrelse og øke masker. 

Dette gjør du ved å strikke maskene over på strømpepinner 6 mm samtidig som du øker det maskeantallet som er oppgitt i oppskriften jevnt fordelt. Her må du strikke over maskene på 4 pinner (og ikke 3 som på vrangboden) ettersom det kommer flere masker på pinnen. Du øker masker ved å løfte opp den lille “broen” mellom to masker og strikker denne vridd. Det er viktig at du stikker masken vridd slik at den får en liten “snurr” for å unngå hull i strikketøyet. Er du usikker på hvordan du øker masker kan du søke på “make 1” på youtube. 

Mønsteret nederst på ermene. 

Strikk mønster nederst. Det kan være litt krunglete å strikke mønster med strømpepinner og det har lett for å bli litt stramt. Pass på at trådene på innsiden ikke blir for stramme. Prøv på underveis. Syns du det er litt forvirrende å strikke mønster kan du bruke en post-itlapp og dekke over de radene du ennå ikke har strikket. Flytt post-itlappen oppover for hver runde. 

Økninger. 

Etter mønsteret skal du begynne å øke masker. Maskene skal økes under ermet slik at de blir mindre synlige. Begynn med å markere den midterste masken under ermet (første masken på runden). Du skal nå øke en maske på hver side av denne masken( to masker økt) hver 8 runde til du får oppgitt maskeantall. Jeg pleier å bruke høyre og venstrevendte økninger. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette kan du søke på “make 1 left” og “make 1 right” på youtube. Youtube er en nybegynners beste venn når det kommer til strikking, men man må vite hva man skal søke på. Etterhvert som du får litt fler masker på strømpepinnene kan du skifte til en liten rundpinne 6 (40 cm lang). Strikk ermet til oppgitt, eller ønsket, lengde😄

Her har jeg strikket vrangbord, økt masker etter vrangbord, strikket mønster og begynt økningen.

Sett ermene inn på bolen. 

Mange tror at det er supervanskelig å sette ermene over på bolen. Det er helt vanvittig enkelt! Genseren ser slik ut= Erme, front, erme, rygg. Begynnelsen av runden er bak venstre ermet.

Slik gjør du= Når du har strikket ferdig ermet setter du oppgitt antall masker, fra undersiden av ermet, på en tråd slik som bildet viser.

Ermet er ferdig strikket og masker er satt av til ermehull.

Ta frem bolen og sett oppgitt antall masker på en tråd. Strikk deretter over ermet på samme pinne som bolen.

Masker fra ermer og bol er satt av. Ermet er nå klart for å strikkes over på samme pinne som bolen.
Nå er det bare å strikke i vei!

Nå strikker du videre til andre siden av bolen og sette oppgitt antall masker på en tråd. Strikk over neste ermet på samme måte og strikk videre til du du kommer til begynnelsen av runden.

I neste innlegg skal jeg skrive om hvordan du strikker bærestykket. 

Tada! Nå er begge ermene strikket på. Begynnelsen av runder er bak venstre ermet.

ENGLISH VERSION

How to Knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 3. Sleeves. 🌲🐾

In part 3 of my course, I will write about how to knit sleeves as easily as possible 😀 

Rib on DPNs (Double pointed needles).

The first thing you do is to cast on stitches on Double pointed needles 4,5 mm. A set of DPNs consists of 5 needles where you cast on stitches spread across 4 needles and use the fifth needle to knit with. There are so few stitches at the bottom of the sleeve on this design that I usually use only 4 needles on the rib (I divide the stitches on 3 needles and use the fourth to knit with).

There are two different ways to cast on stitches on DPNs. You can either cast on the stitches on one needle and divide the stitches into 3 needles afterwards, or you can cast on evenly on the needles. I usually cast on the stitches evenly distributed right away.

The sleeves are knitted in the round. Make sure nothing is twisted before you begin to knit! The first few rounds are a little tough! here the needles often fly around a bit and it feels a bit chaotic, but it gets better after a few rounds😄 When you finish knitting the stitches on one needle, you just continue to knit the stitches on the next needle (and so on). Be sure to tighten slightly when you start knitting on a new needle so you don’t get any loose stitches in the transitions between the needles.

Continue to knit the rib until the rib measures the correct length.

Increases after the rib. 

After knitting the rib, you will need to change both the size of the needles and increase stitches evenly.

You do this by knitting the stitches over on 6 mm DPN needles while increasing the number of stitches indicated in the pattern. Now you have to knit over the stitches on 4 needles (and not 3 as you did on the rib) as there are more stitches on the needle. You increase stitches by using the method “make 1”. If you are not sure how to increase stitches, you can search for «make 1» on youtube.

Colourwork on the bottom of the sleeves. 

Knit the chart. Knitting patterns with DPNs can be a bit tricky and it is easy to knit a little tight. Make sure the threads on the inside do not get too tight. If you find it a little confusing to knit colourwork, you can use a post it note and cover the rows you have not yet knitted. Move the post it note upward for each round.

Increases.

After you have finished the colourwork, start increasing stitches. The stitches should be increased under the sleeve to make them less visible. Begin by placing a marker at the first stitch on the round. You should now increase a stitch on each side of this marked stitch every 8 rounds until you get the specified number of stitches. I use right- and left leaning increases. If you are unsure how to do this, you can search “make 1 left” and “make 1 right” on youtube. Youtube is a beginner’s best friend when it comes to knitting, but you have to know what to search for. As you get more stitches on the DPNs you can change to a small circular needle 6 mm(40 cm long). Knit the sleeve to the specified, or desired, length😄

Knit the sleeves over on the same needle as the body. 

Place the indicated number of stitches, from the inside of the sleeve, on a thread as shown in the picture.

Do the same on the body. Then knit over the sleeve on the same needle as the body.

Now you can knit to the other side of the body and do the same thing when you have knitted your second sleeve. The beginning of the round is behind the left shoulder. 

Tadaaa! 😀

In the next post I will write about how to knit the yoke.

Én tanke på “Hvordan strikke Villmarksgenseren for nybegynnere del 3. Ermer. 🌲🐾 How to Knit the Wilderness Sweater for Beginners Part 3. Sleeves(English version below). 🌲🐾”

  1. Skal begynne på villmarksgenser. Skjønner ikke helt diagram 2.
    Forstår at VV er to masker sammen for å felle.
    Men hva betyr V=1 maske ?? (Er det rett og slett bare en maske?)
    Og hvorfor står det i forklaringen m=maske når m ikke står noen steder i diagrammet. Dette forvirrer meg.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..