Hvordan strikke Villmarksgensere for nygynnere del 4. Bol, montering og vask🐾🌲 How to knit the Wilderness sweaters for beginners part 4. The yoke(English below)

I den fjerde delen av dette lille kurset skal jeg skrive om hvordan du strikker bærestykket, monterer og vasker plagget. Jeg syns alltid at bærestykket er det morsomste å strikke! Det er veldig mange som strikker stramt på mønster, så det kan være nødvendig at du øker pinnestørrelse. Jeg øker alltid til pinne 7 på mønster, men dette er individuelt. Det kan være lurt å sjekke strikkefastheten på mønsteret nederst på bolen for å se om det er nødvendig å bytte pinnestørrelse på bærestykket.

Hvordan få mønsteret mitt foran på genseren 

Begynnelsen på runden er bak venstre ermet. Så for å finne ut av hvor du må begynne for å få mønsteret midtstilt må du først markere midt foran på genseren. 

Den aller enkleste måten å få mønsteret midtstilt er å markere hver eneste maske som skal strikkes i mønsterfarge fra midt foran på genseren og helt frem til du kommer til omgangens begynnelse. 

Rapporten er på 6 masker så da markerer du en masker, teller 5 og marker den 6 masken, teller 5, markerer den 6 masken osv helt frem til du kommer til omgangens begynnelsen. Nå vet du nøyaktig  hvilken maske som først skal strikkes i mønsterfarge. 

Når du strikker labbene gjør du det samme. Rapporten er på 16 masker så da markerer du 16 masker midt foran, marker 16 masker igjen osv. til du kommer til omgangen begynnelse. 

Hvordan felle jevnt fordelt

Etter du har strikket ferdig første del av diagrammet skal du felle jevnt fordelt. (Det finnes apper du kan bruke for å gjøre dette enklest mulig hvis du foretrekker det.) 

Jeg gjør det slik= 

Hvis jeg har 200 masker på pinnen og skal felle 40 masker deler jeg 200 på 40. Da får jeg 5. det betyr at jeg skal felle hver 5 maske. Da begynner jeg med å strikke 4 masker. Feller. Den masken jeg nå har på høyre pinne telles som 1 maske siden det var forrige maske du felte, og ikke den du nå har på pinnen. Så da teller jeg 1(den du har på pinnen), 2, 3, 4 og fell femte maske. Gjenta. 

HVis du får opp at du skal felle for eks hver 4,3 maske så kan det være lurt notere seg hvor mange masker du har telt med en radteller. 

Du kan også bruke maskemarkører å markere hver 5 maske så du vet nøyaktig hvor du skal felle, og du slipper å telle under felling. Dette tar litt lenger tid, men da er du sikker på at du feller riktig antall. 

Hvordan tvinne tråder og felle i diagram

Når du strikker labbene kan trådene bli veldig lange på innsiden. Jeg pleier normalt ikke tvinne trådene så ofte når jeg strikker med lopigarn fordi det tover seg godt på innsiden av genseren, men bak(og mellom) labbene blir avstanden så lang at her er det et must. Det er like basic som det høres ut. Du skal bare lage en liten sturr bak så tråden holder seg inntil(slik som bildet viser)l. Pass på å stram litt til når du strikkere videre med garnet du har hentet opp. Hvis tråden blir for løs kan den bli synlig på utsiden av genseren.

Når du strikker labbene skal du felle i diagram. En “V” representerer 1 maske så da strikker du bare disse to maskene sammen. tadaa så enkelt var det.

Nå strikker du ferdig genseren:D

Sy sammen under ermene 

Nå setter du maskene under ermet over på 2 strømpepinner (6 mm). Jeg pleier å hente opp 2 masker i hver side slik at det ikke skal bli hull. Så vrenger du genseren og feller sammen under ermene fra vrangen. Er du usikker på hvordan du gjør dette kan du søke på “Three needle bind off” på youtube. Når du syr inn tråder etterpå må du bruke litt tråd og “tette igjen” hvis det er hull. Sy inn løse tråder. 

Skylle opp nystrikkede plagg

Nystrikkede plagg som er strikket i ull (Ikke super wash) skal skylles opp etter de er strikket ferdig. 

Det er flere grunner til det. Nystrikkede gensere er veldig stive og ubehagelige å ha på. Mønsteret er også ofte litt bulkete. Etter vask “slapper” fibrene av og ullen blir mykere og mønsteret blir helt jevnt. Når ullen er våt har du også mulighet til å strekke til i fasong. Jeg pleier å strekke ut bærestykket slik at det blir helt jevnt. 

Garnet kan også inneholde rester av overflødig farge som er lurt å få ut.

Jeg pleier å legge genseren i en bøtte eller i badekaret i lunkent vann. Så klemmer jeg alle luften ut av genseren. Deretter lar jeg den renne litt av seg og klemmer det overflødige vannet ut av genseren. Til slutt legger jeg genseren på et håndkle og ruller håndkle til en pølse. Jeg pleier å gjøre dette et par ganger(med nytt håndkle) før jeg til slutt tørker genseren flatt. Man tørker ullplagg flatt fordi våt ull strekker seg, noe som er ganske kjekt å vite hvis du faktisk vil ha den lenger enkelte steder. Alafosslopi bruker litt tid på å tørke, så hvis du har et varmt badegulv kan du tørke den der. 

Gratulerer! Du har nå strikket din aller første genser:D

How to knit the Wilderness sweaters for beginners part 4. The yoke🌲🧶🐾

How to get the pattern on the mid front of the sweater 

The beginning of the round is behind the left sleeve. So to find out where you need to start to get the pattern centered, you place a marker on the middle of the front piece.

The easiest way to get the pattern centered is to put a marker on every single stitch to be knit in color from the center until you get to the beginning of the round. The chart is comprised of  6 stitches so you place a marker mid front, count 5 and mark the sixth stitch, count 5, mark the sixth stitch etc until you get to the beginning of the round. Now you know exactly where to start in the chart. Use the same method when you knit the paws.

How to decrease evenly

After you have finished knitting the first part of the chart, you decrease evenly. (There are apps you can use to make this easier if you prefer that.)

I do it this way:

If I have 200 stitches on the needle and are going to decrease 40 stitches I divide 200 by 40. Then I get 5. That means I have to decrease every fifth stitch. I start knitting 4 stitches. I decrease 1. The stitch I now have on the right needle counts as 1. So then I count 1 (the one you have on the needle), 2, 3, 4 and decrease the fifth stitch. Repeat.

You can also mark every fifth stitch so you know exactly where to decrease and you don’t have to count during the round. 

How to catch floats behind the paws 

The thread behind the paws can get long, so twist the yarn behind the paw when you knit. Give the thread a little tug. If the thread becomes too loose, it may become visible on the outside of the sweater.

When knitting the paws you need to decrease as shown in the chart. A “V” represents 1 stitch so you just knit these two stitches together. 

Now you finish the sweater: D

Knit together under the sleeves

Now put the stitches under the sleeve onto two DPNs (6 mm). I usually pick up 2 stitches on each side to prevent holes. Then you twist the sweater and knit together  under the sleeves. If you are not sure how to do this, you can search for “Three needle bind off” on youtube. Sew inn all the loose threads.

Blocking 

Garments that are knitted in wool should be washed before use.

Newly knit sweaters are very stiff and uncomfortable to wear. The colourwork is also often a bit bulky. After washing, the fibers relax and the wool becomes softer and the colourwork becomes flat and even. When the wool is wet you also have the opportunity to stretch the sweater into shape. The yarn can also contain remnants of excess dye.

I usually put the sweater in a bucket or in the tub in lukewarm water. Then I squeeze all the air out of the sweater so the sweater gets completely wet. Then I squeeze the excess water out of the sweater. Finally, I put the sweater on a towel and roll the towel. I usually do this a couple of times (with a new towel) before finally drying the sweater flat. You dry woolen garments flat because wet wool extends, which is quite nice to know if you actually want it longer in some places. 

Congratulations! You have now finished your first sweater! 😀

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..